Blacksmith - Ковач
 

Руда се копае с кирката или с лопата. Застанете до подножието на някоя планина, кликнете два пъти върху лопатата (препоръчвам ви лопата) и посочете земята. Героят ви замахва и виждате съобщение дали сте изкопали нещо. Също така може да се копае и в пещерите.
Продава : Tinker, Miner
Произвежда? Да, Tinker


Необработена руда, изкопана от планините или пещерите
Продава : Не се продава
Произвежда? Не
Кликнете два пъти върху рудата, а след това посочете една от ковашките пещи, за да обработите метала.
Продава: Не се продава
Произвежда? Да, необходими са Carpentry и Blacksmithing умения.Това е преработената руда. В тови си вид тя вече е готова за коване.
Продава: Blacksmith
Произвежда? Да, необходимое Mining умението.За да ковете, застанете близзо до наковалня
Продава: Не се продава
Произвежда?  Да, необходими са Carpentry и Blacksmithing умения.Ковашкият чук е инструментът, с чиято помощ ще ковете. След като застанете до наковалня, кликнете два пъти върху чука и от появилото се меню избирайте предмети (повече за тези предмети - в Таблици)
Продава: Tinker и Blacksmith
Произвежда? Да,  Tinker. 
  Today, there have been 7 visitorson this page!  
 
(с) Ultima Online Fan Site 2007 | tremal.dimitrov@gmail.com | Пламен Димитров