The Hag Quest
 
                                                                             The Hag Quest


 Куестът се взима от старата вещица. Тя живее в руините, северно от пътя между Ю(Yew) и Скара Брае, близо до форта на орките и лагера на бандитите. Старицата ще ви заръча да  намерите и доведете чирака й. Тръгнете по пътя към град Ю. След известно време трупът на търсения от вещицата човек ще се появи пред вас, заедно с дявола (Zeefzorpul), но лошкото веднага ще изчезне. След това се върнете при вещицата. 

      

 Когато научи, че чиракът й е мъртъв, вещицата ще ви изпрати да откриете скривалището на Zeefzorpul и да възтановите списъка със съставки, които е носел ученикът й.  За да го направите ще трябва да убиете няколко дяволчета (imps), обикновено три. Такива има около телепорта  на Honesty в Ilshenar.  Едно от тях ще ви пусне карта с местонахождението на Zeefzorpul (не се нуждаете от развито умение, за да я разчетете) и вълшебна флейта за призоваването му.

 Когато отидете на посоченото на картата място, използвайте флейтата. Ако сте на правилното място Zeefzorpul ще се появи, ако не сте където трябва - нищо няма да се случи.  След появата му той ще хвърли списъка и ще вземе флейтата.

 Върнете се при вещицата.  Ще трябва вие да заемете мястото на мъртвия чирак и да намерите съставките от списъка й. Той съдържа три предмета, случайно избрани измежду: sheep liver, rabbit's foot, mongbat wing, chicken gizzard, rat tail, frog's leg, deer heart, lizard tongue, slime ooze, spirit essence, Swamp Water, Freshly Cut Red Mushrooms, Bones Buried In Hallowed Ground, Star Chart, and Captain Blackheart's Whiskey. Всички животински предмети се взимат автоматично, когато убиете животното. За другите: използвайте празна кана (pitcher) за блатната вода (swamp); нож (knife) върху червените гъби (red mushroom); идете на гробищата и с лопата (shovel) копайте върху някой гроб, за да извадите  кокали (bones); използвайте телескоп (spyglass - прави се от Tinker, изисква 60% умение, за изработка) през нощта, за да  направите звездна карта (star chart).

 

С всичко това вече можете да отидете при вещицата, която да забърка отварата си и да ви връчи  наградата.

 

Награди:
Moonfire Brew. Наградите за изпълнен куест са: a Cauldron ,2045 злато, a Magic Wand, a Magic Dagger or Kryss, a Bottle of Magical Moonfire Brew,произволно ниво карта на съкровище (Treasure Map), 30 of each regs, as well as some Sacrifice points.

 

 

 Къде може да е Zeefzorpul (координати):

 

Rune 001 - 96o 35' S  2o 57' E

Rune 002 - 102o 13' N  89o 22' E

Rune 004 - 153o 11' S  60o 11' E

Rune 005 - 77o 41' S  10o 11' E

Rune 007 - 119o 21' S  25o 22' E

Rune 008 - 50o 16' S  167o 20' E

Rune 010 - 46o 8' N  83o 52' E

Rune 011 - 173o 13' S  11o 6' W

Rune 013 - 4o 28' N  6o 49' W

Rune 014 - 2o 43' S  59o 45' W

Rune 016 - 92o 31' N  142o 14' E

Rune 017 - 153o 37' S  20o 23' E

Rune 018 - 69o 31' S 30o 9' W

Rune 019 - 46o 40' S  19o 3' E

Rune 020 - 44o 38' S  88o 35' E

 

 
  Today, there have been 9 visitorson this page!  
 
(с) Ultima Online Fan Site 2007 | tremal.dimitrov@gmail.com | Пламен Димитров