The Solen Hive Quests
 
The Solen Hive Quests

В играта има два "solen" куеста. "The Ambitious Queen" и "The Matriarch Quest". Куестът  "The Ambitious Queen" обикновено се използва са събирането на "Bags of Sending " и" Pet Summoning Balls". От изпълението на "The Matriarch Quest" се събират "Powder of Translocation".


The Ambitious Queen (Амбициозната кралица)

Тя не може да се атакува. Когато я откриете от вас се иска само да кликнете върху нея и да изберете появилия се бутон "Talk". Тогава ще ви даде куеста.  Кралицата ще поиска да убиете пет други кралици, намиращи се в гнездото й (в кошера й (hive)), за да увеличите шанса й да стане следващата главнокомандваща.

Кралиците ще откриете из нивата на Solen Hive. Убите ли 5 хлебарки, върнете с при "Ambitious Queen", тя ще ви прати за "50 Zoogi" преди да ви възнагради. Наградата е от две части: "bag of sending" и малко  "powder of translocation". С  "рowder of translocation" ще презареждате вашите bracelets of binding, bag of sending и pet summoning ball. "Bag of sending" ви позволява да изпратите 1 предмет (не важи за контейнери, изключения се правят за Runebooks) директно в банката. Може да се използва на всякъде, с изключение на Gauntlet, и не работи с прокълнати (cursed) предмети като powerscrolls. Можете да поискате друг куест скоро, след като сте приключили с този.

                           

                                                         Bag of sending            Powder of translocation


The Matriarch Quest

Матриархът се намира в най - ниското ниво на Solen Hive. Тя също не може да бъде атакувана и наранявана.

За да вземете куеста, дайте на Матриарха семе (seed), без значение какво точно. Тя ще ви благодари и ще ви предложи да станете приятел на колонията й. Куестът е от две части. Ако го приемете, първо ще се наложи да убиете 7 infiltrators. Те са черни или червени (Black Solen Infiltrator и Red Solen Infiltrator). Такива се намират например в лабиринта Wind, северно от Despise, като черни има в Trammel, а червени във Felucca.

Убиете ли 7 infiltrators се върнете при Матриарха. Сега тя ще ви накара да напълните 8 кани с вода и да ги излеете в двете големи бъчви (няма как да не ги видите, две големи, дървени с малко вода в тях ). до самите бъчви ще видите 8-те празни кани. Разходете се и от някое гьолче напълнете водичка. Или ако не ви се разкарва просто си купете 8 кани вода и използвайте тях, няма никакво значение. След това говорете пак с Матриарха. Тя ще ви даде между 250 и 350 злато.

Когато изпълните и двете части на куеста, освен златото, Матриархът ще ви направи и приятел на колонията й и за известно време тварите в подземието няма да ви нападат. Освен това тя ще ви предложи да трансформира 200 Zoogi Fungus в 100 Translocation Powder. Не е необходимо веднага да се възползвате от тази услуга, можете да го направите и друг път, без да се налага да взимате куеста отново.

 


 
  Today, there have been 9 visitorson this page!  
 
(с) Ultima Online Fan Site 2007 | tremal.dimitrov@gmail.com | Пламен Димитров