Necromancy
 
Съставка Абревиетура Магии
Batwing BW Corpse Skin, Evil Omen, Horrific Beast, Mind Rot, Summon Familiar, Vampiric Embrace, Vengeful Spirit
Grave Dust GD Animate Dead, Corpse Skin, Lich Form, Pain Strike, Summon Familiar, Vengeful Spirit, Wither
Daemon Blood DB Animate Dead, Blood Oath, Horrific Beast, Lich Form, Mind Rot, Strangle, Summon Familiar
Nox Crystal NC Evil Omen, Lich Form, Poison Strike, Strangle, Vampiric Embrace, Wither, Wraith Form
Pig Iron PI Curse Weapon, Mind Rot, Pain Spike, Vampiric Embrace, Vengeful Spirit, Wither, Wraith Form


автор:
Dobermann

Малко пояснения в началото:

За всички млади некромансъри е важно да знаят - Светът на Ultima Online e разделен на квадратчета и всяко едно квадратче се нарича на английски tile и е с размери около 3х3 m.
Цялата игра Ultima Online, както и всички останали RPG-игри се основава на свой математически модел, и този модел се базира на своите формули. Тези формули обхващат всеки аспект на играта, stamina, resist и т.н. Некро-магиите също зависят от "веселите" формулки, които ще видите по-надолу.

Animate Dead:
user posted image
Превръща труповете в скитащи undead същества, които атакуват всеки враг, но не и играчи. Особено полезно за анимейтване животно е конят който продължава да е ездитен, след като е убит и по-късно анимейтнат. Важно е да се знае и това че след пускането на RunUOv1.0 чудовища със Fame по-малка от 100 няма  да бъдат анимейтвани;
Необходими реагенти: Deamon Blood и Grave Dust;
Минимум необходима мана: 23
Магически думи: Uus Corp
Време за произнасяне:: 1,5 сек
Минимум необходим Necromancy skill: 40.


Blood Oath: Кървава клетва
user posted image
Свързва некромансъра и единичен враг със зъл договор, принуждавайки врага да понася същите поражения, които нанася на некромансъра.
Времетраене (сек): (Caster's Spirit Speak - Target's Resist) / 8 + 8
Необходими реагенти: Deamon Blood
Минимум необходима мана: 13
Магически думи: In Jux Mani Xen
Време за произнасяне: 1,5 сек
Минимум необходим Necromancy skill: 20.

Corpse Skin:
user posted image
Превръща кожата на некромансъра или на друга цел, в подобна кожата на труповете. Така се увеличават Phisical и Cold resist-а, но за сметка на това се намаляват resist-ите на Fire и Poison.
Времетраене (сек): (Caster's Spirit Speak - Target's Resist) / 2,5 + 40
Необходими реагенти: Bat Wing и Grave Dust
Минимум необходима мана: 11
Магически думи: In Aglo Corp Ylem
Време за произнасяне: 2,0 сек
Минимум необходим Necromancy skill: 20.

Curse Weapon:
user posted image
С това заклинание некромансърът, обвива оръжието си в проклятие, което му придава вампирски качества. Така оръжието ще пълни кръвта на некромансъра, с количество равно на половината от пораженията, които нанася.
Времетраене (сек): Caster's Spirit Speak / 7,5 + 1
Необходими реагенти: Pig Iron
Минимум необходима мана: 7
Магически думи: An Sanct Gra Char
Време за произнасяне: 1,0 сек
Минимум необходим Necromancy skill: 0.

Evil Omen: Лоша поличба
user posted image
Всичко около тази магия е просто, следващото лошо нещо, което се случи на жертвата ще е по-лошо! smile.gif
Следващата атака (важи само за една атака, удар, магия) ще:
* нанесе на жертвата 25% по-големи поражения;
* повиши нивото на отровата с 1 (ако атаката е отровна);
* понижи Magic resist-a на жертвата с 50%;
Времетраене: Една атака;
Необходими реагенти: Bat Wing и Nox Crystal ;
Минимум необходима мана: 11;
Магически думи: Pas Tym An Sanct
Време за произнасяне: 1,0 сек;
Минимум необходим Necromancy skill: 20.

Horrific Beast:
user posted image
Превръща некромансъра в ужасно същество, повишавайки физическата му сила, за сметка на намаляване на умствените му възможности. smile.gif
Тази форма дава на некромансъра:
* +2 hp/sec ( +2 кръв на секунда);
* +25% увеличаване на melee пораженията, които нанася, т.е. немагическите поражения;
Всичко това става за сметка на невъзможността да се произнасят магии, с изключение на Spirit Speak;
Времетраене: Повторното изричане на това заклинание, ще възвърне нормалната форма на некромансъра;
Необходими реагенти: Bat Wing и Deamon Blood;
Минимум необходима мана: 11
Магически думи: Rel Xen Vas Bal
Време за произнасяне: 4,0 сек
Минимум необходим Necromancy skill: 40.

Lich Form:
user posted image
Превръща некромансъра във формата на Lich, ужасен и мощен undead магьосник.
Тази форма придава на некромансъра:
* увеличаване на пораженията нанесени му от silver оръжия с +25%,
* - 10% Fire resist,
* - 5 hp/сек (с всяка секунда кръвта на некромансъра пада с 5 точки),
* +10% poison resist,
* +10% cold resist,
* +1,3 mana/сек;
Времетраене: Повторното изричане на това заклинание, ще възвърне нормалната форма на некромансъра;
Необходими реагенти: Nox Crystal, Deamon Blood и Grave Dust;
Минимум необходима мана: 23;
Магически думи: Rel Xen Corp Ort
Време за произнасяне: 4,0 сек;
Минимум необходим Necromancy skill: 70.

Mind Rot: Загниване на мозъка
user posted image
Това проклятие, прави мисленето на жертвата по-бавно и трудно. Всички магии произнесени от жертвата ще изискват 25% повече mana. След промените нанесени в RunUO1.0 тази магия ще има ефект върху 25% от играчите и 50% от чудовищата.
Времетраене (сек): [(Caster's Spirit Speak - Target's Resist) / 5] + 20;
Необходими реагенти: Bat Wing, Deamon Blood и Pig Iron;
Минимум необходима мана: 17;
Магически думи: Wis An Ben
Време за произнасяне: 1,5 сек;
Минимум необходим Necromancy skill: 30.

Pain Spike:
user posted image
Жертвата временно усеща пронизваща болка в главата си.
Поражения (hp):
* за хора: (Caster's Spirit Speak - Target's Resist) / 10 + 18;
* за чудовища: (Caster's Spirit Speak - Target's Resist) / 10 + 30;
Времетраене: Пораженията са временни и траят 10 сек, но тези поражения могат да доведат до смърт, ако кръвта на жертвата е по-малко от нанесеното поражение.
Необходими реагенти: Grave Dust и Pig Iron;
Минимум необходима мана: 5;
Магически думи: In Sar
Време за произнасяне: 1,0 сек;
Минимум необходим Necromancy skill: 20.

Poison Strike:
user posted image
Обгръща жертвата в отровен облак, като й нанася poison поражения. Този облак също така нанася и аrea поражения на враговете, намиращи се на поне 2 квадратчета от основната цел.
Всеки враг, намиращ се на 1 квадратче от нея понася 50% от основните поражения, а всеки такъв намиращ се на 2 квадратчета понася 33% от пораженията. Eто и формулата за базовите поражения на тази магия(според Change Log-a на RunUOv1.0): (34..38)*((30 + SS)/100)
Времетраене: -
Необходими реагенти: Nox Crystal;
Минимум необходима мана: 17;
Магически думи: In Vas Nox
Време за произнасяне: 2,0 сек;
Минимум необходим Necromancy skill: 50.

Strangle Задушаване - това е, според мен най-силната магия на нeкромансъра и затова ще й отделим по-голямо внимание:
user posted image
Жертвата започва да се облива в отровни вълни, които й нанасят все по-големи поражения с намаляването на stamina-та й. Първата вълна удря след 5 сек., всяка следваща вълна е по-силна и идва с 1 сек. по скоро от предишната, последните вълни удрят през минимум 1 сек.
Времетраене (удари): Caster's Spirit Speak/10, като минимумът е 4;
Поражения: Базовите поражения варират от (Caster's Spirit Speak / 10)-1, до (Caster's Spirit Speak / 10)+2. В зависимост от stamina-та на жертвата, базовите поражения се умножават по следния множител: [3 - (target's current Stamina / target's maximum Stamina) х 2].
Малко сложно стана, а? Ето един пример:
За да получим действителните поражения, когато жертвата е на пълна stamina умножаваме базовите поражения с 1-ца, когато stamina-та на жертвата е наполовина умножаваме базовите поражения с 2-ка, т.е. пораженията са два пъти по-големи и т.н. Колкото повече намалява stamina-та на жертвата, толкова повече поражения поема.
Това са формулите отнасящи се за хора, чудовищата понасят два пъти по-големи поражения.
Необходими реагенти: Nox Crystal и Deamon Blood ;
Минимум необходима мана: 29;
Магически думи: In Bal Nox
Време за произнасяне: 2,5 сек;
Минимум необходим Necromancy skill: 65.

Summon Familiar:
user posted image
Това е единствената некромансърска магия, за произнасянето на която е необходим Spirit Speak. Призовава магическо същество, по избор, помагащо на некромансъра със своите магически възможности. След появата на RunUO1.0 всички фамилияри получават Magic Resistance-а на господаря си. Ето и списък на възможностите:
*Horde Minion:
Минимум необходими Necromancy skill/Spirit Speak: 30/30;
Изпълнява ролята на pack horse или pack lama т.е товарно животно, но притежава уникалната възможност автоматично да събира всичко ценно от земята. След промяната в RunUO1.0 той събира от земята не повече от 3 обекта през интервал от 10сек. Horde Minion-a има известни бойни умения.
*Shadow Wisp:
Минимум необходими Necromancy skill/Spirit Speak: 50/50;
Същество притежаващо умението периодично да покачва запасите от mana, на некромансъра и единиците които са в съюз с него, АКО те са с отрицателна карма. Колкото по-ниска е кармата, толкова е по-силно е влиянието на Shadow Wisp-а.
*Dark Wolf:
Минимум необходими Necromancy skill/Spirit Speak: 60/60;
Tози магически вълк, дава на некромансъра възможността, да може да опитомява всеки вълк, който му се изпречи на пътя, независимо от Тaming skill-a, който изисква животното. А също така възстановява stamina-та на некромансъра с 0,5 точки/сек.
*Death Adder
Минимум необходими Necromancy skill/Spirit Speak: 80/80
Death Adder-ът атакува с Deadly poison, и дава на некромансъра възможността да командва всяка змия, изпречила се на пътя му.
*Vampire Bat:
Минимум необходими Necromancy skill/Spirit Speak: 100/100;
Този прилеп притежава способността да пълни кръвта на некромансъра с количество с кръв, равно на пораженията, които прилепът нанася, а ако некромансърът е по-далече от 2 квадрата от прилепа, то животното лекува само себе си (последното е според промените в RunUO1.0);
Магически думи: Kal Xen Bal
Всички тези същества се държат, като опитомени животни и атакуват заедно с некромансъра в битка, ... поне в повечето случаи. Така също е добре да се знае, че тези същества стават невидими, когато некромансърът, по някаква причина, стане невидим.

Vampiric Embrace: Вампирска прегръдка
user posted image
Мощна форма, даваща на некромансъра много предимства, но и някои недостатъци:
* 20% от пораженията нанесени от некромансъра в точки, отиват за напълване на кръвта на некромансъра или т.нар. Life Drain;
* - 25% fire resist;
* увеличаване на пораженията нанесени му от silver оръжия с +25%,
* когато некромансърът прави заклинания изискващи чесън(garlic), той нанася поражения на себеси в рамките на 17-23 точки.
* некромансърът е имунизиран към всички отрови(poison), освен към lethal poison;
Времетраене: Повторното изричане на това заклинание, ще възвърне нормалната форма на некромансъра;
Необходими реагенти: Bat Wing, Nox Crystal и Pig Iron;
Минимум необходима мана: 23;
Магически думи: Rel Xen An Sanct
Време за произнасяне: 4,0 сек;
Минимум необходим Necromancy skill: 99.

Vengeful Spirit: Отмъстителен дух
user posted image
Призовава мощен отмъстител(revenant), който да настигне и убие избрана от некромансъра жертва. Отмъстителят има способността да проследява жертвата си, където и да отиде тя и да я разкрива, независимо колко добре се е скрила.
Времетраене (сек): (Caster's Spirit Speak x 80) / 120 + 10;
Необходими реагенти: Grave Dust, Bat Wing и Pig Iron ;
Минимум необходима мана: 41;
Магически думи: Kal Xen Bal Beh
Време за произнасяне: 2,0 сек;
Минимум необходим Necromancy skill: 80.

Wither: Смръзяване
user posted image
Около некромансъра се разпространява смрязяващ вятър, който нанася cold поражения, на всички врагове, намиращи се на поне 5 квадратчета от него. Особено силно са засегнати враговете с положително ниво на кармата. Важно е и това, че пораженията от тази магия, зависят пряко от кармата на некромансъра! По-ниска карма, по големи поражения! Eто и формулата за пораженията (според Change Log-a на RunUO1.0): (30..35)*(300+(Тarget's Karma/100)+(SS*10))/1000
Времетраене: -
Необходими реагенти: Grave Dust, Nox Crystal и Pig Iron;
Минимум необходима мана: 23;
Магически думи: Kal Vas An Flam
Време за произнасяне: 1,5 сек;
Минимум необходим Necromancy skill: 60.

Wraith Form:
user posted image
Трансформира некромансъра във формата на wright. Добър в ръкопашния бой, но слаб срещу магия.
Тази форма придава на некромансъра:
* увеличаване на пораженията нанесени му от silver оръжия с +25%;
*+10% physical resist;
* -25% fire resist;
* -5% energy resist;
* -5% poison resist;
* -5% cold resist;
* възможност да краде мана от жертвите си;
* възможност да преминава през хора, чудовища и животни; (не знам дали е активно при нас)
* възможност за безотказна телепортация, при използване на магията recall дори и без развит skill magery;
Времетраене: Повторното изричане на това заклинание ще възвърне нормалната форма на некромансъра;
Необходими реагенти: Nox Crystal и Pig Iron;
Минимум необходима мана: 17;
Магически думи: Rel Xen Um
Време за произнасяне: 4,0 сек;
Минимум необходим Necromancy skill: 20
 
  Today, there have been 2 visitorson this page!  
 
(с) Ultima Online Fan Site 2007 | tremal.dimitrov@gmail.com | Пламен Димитров
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free