Урок 1 - Начало
 
1. Семената
Всичко започва от семената. Не можете да си отгледате растение без да имате нещо от което да започнете, логично. Семената се делят на два вида - обикновенни и редки. Редките могат да бъдат намерени чрез Naturalist's Quest-а и са общо 4 вида, а именно - aqua, pink, magenta, fire red като за последното семе са необходими по-специални средства, които ще бъдат споменати по-надолу. Обикновенните семена биват намирани като loot от Bog Things и Boglings, твари, които се срещат в блатни местности. Разцветките в която може да намерите обикновенно семе биват също 4 - plain, blue, yellow, red. В последствие чрез кръстосване помежду различни растения ще откриете че има още цветове, но това са така да се каже - базисните. Тях можете да ги намерите без особен проблем. Останалите може да купите от Играч Градинар, ако той е така любезен да ви ги продаде. Семената, които са родени от растение, а не извадени като плячка от чудовище се различават и по това, че на тях пише като допълнителна информация какво растение ще порастне, ако засадите семето. От обикновените семена намерени от чудовища може да излезе едно от двете най-основни растения, но не си пише кое точно ще излезе.

2. Саксията
Веднъж сдобили се със семе трябва да си намерите саксия, в която да го засадите. Саксиите се явяват plant bowl, която се продава единствено при Provisioner в скромните количества от 20 на куп за мизерната цена от няколко жълтици. Когато ги купувате саксиите са празни, за да ги напълните с пръст трябва да намерите подходящо кално място (става въпрос за черната почва - dirt) да double click-нете върху празната саксия и да посочите пръстта. По-нататък при бой с Ant Lions и Earth Elementals пада като loot и fertile dirt, която дава възможност евентуално растението ви да порасне по-бързо. Веднъж напълнена с пясък саксията ще изписва съобщение като я посочите от рода на 'A Bowl of hard dirt'. Преди да можете да посадите растение вътре ще трябва да я напоите с вода. Това става посредством менюто за Градинари, а именно..

3. Контролното Меню
user posted image

На картинката отгоре е показано основното контролно меню. Сега ще ви опиша бутоните и значенията..

1 - Стадий на Растеж - 0 при незасадена саксия, от 1 до 3 включително външната картинка не се променя и прилича просто на саксия с пръст, от 4 до 6 се вижда пораснала зеленинка, след 7ми стадий растението се приема за напълно порастнало и се вижда в съответната форма, а след 9ти започва да произвежда и семена.

2 - Индикатор на Растежа - С помощта на няколко специални символа ви обяснява какво е станало последния път когато растението се е опитвало да порастне.
Без знак - означава, че има грешка или растението въобще не е расло още.
!- Растението не е порасло, защото е било в невалидна локация. То може да расте само ако е заключено на пода на къща, в инвентара ви или е в банковия ви сейф.
- - Растението не е порасло, защото не е било в необходимото добро здраве. Растението трябва да бъде healthy или vibrant за да може да расте.
- (жълт -) - Растението не е порасло, защото не са минали 23 часа от последния растеж. Растението може да расте само веднъж за 23 часа.
+ - Растението е порасло успешно.
+ - Растението е порасло успешно и е получило бонус в растежа заради факта, че е било засадено в плодородна почва (fertile dirt)

3 - Помощен Бутон - Отваря игровата част на Кодекса на Знанието и извиква секцията за отглеждане на растения.

4 - Бутон за изпразване на саксията - Позволява ви да изпразните саксията и да започнете от начало като семето, което е било засадено се появява в раницата ви, ако растението е още в началните стадии.

5 - Показател за Здраве - мени се от най-добро към най-лошо по следния начин - Vibrant -> Healthy -> Wilting -> Dying. Болестите намаляват здравето, доброто гледане го стабилизира. Здравето може допълнително да се увеличава с Greater Health Potion, но само ако цветето е предварително излекувано от всички болести.

6 - Възпроизвеждане - Този бутон ви отваря менюто за репродукция на растението (Виж по-надолу)

7 - Насекоми - Жълт + до този бутон означава, че растението ви страда от лек проблем с насекомите, червен + означава, че проблема е много по-сериозен. Натискането на самия бутон ще ви отвори игровия Кодекс на Знанието отделен на този проблем.

8 - Гъбички - Жълт + до този бутон означава, че растението ви страда от лек проблем с гъбоподобни организми, червен + означава, че проблема е много по-сериозен. Натискането на самия бутон ще ви отвори игровия Кодекс на Знанието отделен на този проблем.

9 - Отрова - Жълт + до този бутон означава, че растението ви страда от лек проблем с натравяне, червен + означава, че проблема е много по-сериозен. Натискането на самия бутон ще ви отвори игровия Кодекс на Знанието отделен на този проблем.

10- Зараза - Жълт + до този бутон означава, че растението ви страда от лек проблем със зараза/болест, червен + означава, че проблема е много по-сериозен. Натискането на самия бутон ще ви отвори игровия Кодекс на Знанието отделен на този проблем.

11- Вода - Чрез този бутон поливате цветето си, ако в раницата си имате кани с вода. Те могат да бъдат закупени от бакалин или във всяка таверна от келнерите. Чрез +/- се разбира дали сте прекалили с поливането или пък саксията има нужда от още вода, а жълтия/червения цвят показва, че съответно има нужда или пък е прекалено с малко/голямо количество вода.

От 12 до 15 включително, бутоните са отделени на четирите отвари, които ще ви бъдат необходими по време на отглеждането на цвете - съответно:
12 - Greater Poison - използва се при Насекомен проблем
13 - Greater Cure - използва се при Гъбички
14 - Greater Heal - използва се при Отравяне
15 - Greater Strenght - при Зараза/Болест.
 
  Today, there have been 8 visitorson this page!  
 
(с) Ultima Online Fan Site 2007 | tremal.dimitrov@gmail.com | Пламен Димитров