Урок 4 - Растенията
 
Има 17 различни вида растения, като при тях кръстосването става малко по-сложно, използвайки като помощно средство следната огромна схема.

СХЕМАТА Е ДОСТЪПНА ТУК(ЦЪК)

Определянето на резултата от кръстоската на две от растенията се намира като намерите двете родителски растения и ги свържете. По средата помежду им се намира резултата от кръстоската. Аналогично за да получите желано растение просто трябва да вземете за родители кои да е две растения, които се намират на равно растояние от него. Пример - от Campion Flowers и Rushes се получава Bulrushes (гледано по най-левия вертикал). Bulrushes също така може да бъде получено от Snowdrops & Lillies, Poppies & Pampas Grass.

Пускам и още една картинка за помощ. Този път идеята е, ако почнете да правите кръстоски с трите растения които се намират и в природата (т.е. от loot) кое растение от голямата таблица, колко бързо може да извадите..Тази таблица е същата като с растенията, само че редактирана за да показва поколението им.
Червените квадрати съответстват на Първо поколение растения - тези, които растат от семена, намерени в чудовища. Те биватОранжевите квардрати съответстват на Второ поколение -

Жълтите квадрати съответстват на трето поколение, а растенията там могат да се получат при комбинации от първо и второ поколение растения.

Най-накрая сините квадрати съответстват на четвърто поколение, към което принадлежат останалите 8 растения.

Или по-широко разписано...

I поколение - Campion Flowers, Tribarrel Cactus, Fern

Fern = Campion Flowers + Tribarrel Cactus = Lillies + Water Plant = Rushes + Small Palm = Elephant Ear + Ponytail Palm = Pampas Grass + Century Plant

II поколение - Lillies, Water Plant

Lillies = Campion Flowers + Fern = Snowdrops + Rushes = Bulrushes + Pampas Grass = Poppies + Elephant Ear

Water Plant = Tribarrel Cactus + Fern = Small Palm + Prickly Pear Cactus = Snake Plant + Century Plant = Ponytail Palm + Barrel Cactus

III поколение - Snowdrops, Rushes, Small Palm, Prickly Pear Cactus

Snowdrops = Campion Flowers + Lillies = Poppies + Bulrushes
Rushes = Fern + Lillies = Campion Flowers + Water Plant = Elephant Ear + Pampas Grass = Bulrushes + Ponytail Palm
Small Palm = Fern + Water Plant = Tribarrel Cactus + Lillies = Ponytail Palm + Century Plant = Elephant Ear + Snake Plant
Prickly Pear Cactus = Water Plant + Tribarrel Cactus = Barrel Cactus + Snake Plant

IV поколение - Poppies, Bulrushes, Pampas Grass, Elephant Ear, Ponytail Palm, Century Plant, Snake Palm, Barrel Cactus

Poppies = Campion Flowers + Snowdrops

Bulrushes = Snowdrops + Lillies = Campion Flowers + Rushes = Poppies + Pampas Grass
Pampas Grass = Lillies + Rushes = Fern + Snowdrops = Bulrushes + Elephant Ear = Poppies + Ponytail Palm
Elephant Ear = Fern + Rushes = Lillies + Small Palm = Pampas Grass + Ponytail Palm = Bulrushes + Century Plant
Ponytail Palm = Fern + Small Palm = Rushes + Water Plant = Elephant Ear + Century Plant = Pampas Grass + Snake Plant
Century Plant = Small Palm + Water Plant = Fern + Prickly Pear Cactus = Ponytail Palm + Snake Plant = Elephant Ear + Barrel Cactus
Snake Palm = Prickly Pear Cactus + Water Plant = Tribarrel Cactus + Small Palm = Barrel Cactus + Centrury Plant
Barrel Cactus = Tribarrel Cactus + Prickly Pear CactusСпециални Ресурси:
Red Leaf - Събира се от Bright Red Elephant Ear Plants, Bright Red Ponytail Palms и Bright Red Century Plants. Позволява да наложите мастило в книга така, че съдържанието й да не може да се изтрие вече.
Orange Petals - Събира се от Bright Orange Poppies, Bright Orange Bulrushes и Bright Orange Pampas Grass. Изяждането на едно такова ще ви направи устойчиви към отрова за 5 минути.
Green Thorn - Събира се от Bright Green Barrel Cacti и Bright Green Snake Plants. Посаждането на този трън дава разнообразни резултати в зависимост от почвата, в която се засади.

Резултати: Cave, Dungeon -- невъзможно да се засади --
Desert -- Достъп до Solen Hive Area E (откъдето се взима rare fire red seed)
Dirt, Grass -- Появяват се многобройни реагенти от всички видове по земята. Един трън вади около 100 общо.
Farmer's Field -- Vorpal Bunny и шарени великденски яйца - Easter Eggs
Jungle -- Появяват се чудовища
Lava -- Появяват се реагенти които веднага изгарят.
Snow, Ice -- Giant Ice Worm (Tameable)
Swamps -- Whipping Vine, вид swamp tentacle който оставя 'decorative vines' като плячка. Има 4 различни вида декоративни лози.
Water -- невъзможно да се засади --
 
  Today, there have been 9 visitorson this page!  
 
(с) Ultima Online Fan Site 2007 | tremal.dimitrov@gmail.com | Пламен Димитров