Урок 2 - Възпроизвеждане
 

1 - Главно Меню - Връща ви в основното контролно меню.

2 - Статус на Опрашване - След 7ми стадий на растеж, растението започва да произвежда прашец. На това място е показан настоящия статус на опрашване на растението, съответно:
- (Жълт -) - Показва, че растението още не е произвело никакъв прашец или че не е достигнало етапа на зрялост.
! - Показва, че растението е навлязло в стадий на произвеждане на прашец и съответно може да бъде събиран прашец или да бъде опрашено кръстосано.
+ (зелен +) -  Показва, че растението е било опрашено (независимо дали при самоопрашване или със прашец от друго растение). На този етап може да бъде продължено събирането на прашец, но растението повече не може да бъде цел на кръстосано опрашване. При натискане отваря Помощния раздел.

3 - Прашец - Бутона, чрез който извършвате събиране на прашец и кръстосано опрашване на друго растение.

4 - Статус на Ресурси - показва настоящия статус на ресурсите по растението. Растение, ако може да произвежда ресурси, ще започне да го прави по същото време, по което произвежда и семена, а именно след достигане на пълния си растеж (9ти стадий). Всяко растение произвежда максимум до 8 единици ресурс, като в статуса се отбелязват съответно 0/8 (при 0 произведени и 8 възможни), 3/5 (при 3 произведени и още 5 възможни). Ако растението не може да произвежда ресурси или пък е произвело максимума си статуса е съответно Х

5 - Ресурси - Бутона, чрез който можете да приберете призведените ресурси, които ще се появяват един по един в инвентара ви, ако там има място.

6 - Статус на Семена - показва настоящия статус на семената на растението. Растение достигнало максималния си растеж (9ти етап) може да произвежда семена (някои мутирали растения са изключение), като те се произвеждат по 1 на ден, ако растението е здраво до максимален брой от 8. Статуса е аналогичен на този при Ресурсите - 0/8 (при 0 произведени и 8 възможни), 3/5 (при 3 произведени и още 5 възможни), като тук цифрите излизат в цвета, който ще бъдат семената, като допълнително позволява да си следите продукцията. Ако растението не може да произвежда семена или пък е произвело максимума си, статуса е съответно Х.

7 - Семена - Бутона, чрез който можете да приберете призведените семена, които ще се появяват един по един в инвентара ви, ако там има място.

8 - Декорация - Чрез този бутон можете да сложите растението си в декоративно състояние. Веднъж поставено то не изисква грижи и служи само за декорация. Не може да бъде използвано нито за извличане на прашец, нито за събиране на останали ресурси или семена. Веднъж активиран процеса е необратим.
 
  Today, there have been 9 visitorson this page!  
 
(с) Ultima Online Fan Site 2007 | tremal.dimitrov@gmail.com | Пламен Димитров